Telekalakítással kapcsolatos geodéziai feladatok

A telekalakítás eljárást lefolytató hatóság első fokon a bácsalmási járási hivatal földhivatali osztálya, másodfokon a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala.

Telekalakítási eljárások közé tartozik valamennyi telekhatár változással (megosztás, összevonás, telekcsoport újraosztás, határrendezés) járó, ingatlan-nyilvántartási átvezetésre irányuló eljárás.

A telekalakítási eljárás rendjét a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet részletesen szabályozza, illetve egyes kivételek megtalálhatóak a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendeletben.

Az eljárás lefolytatásának menete vázlatosan az alábbiak szerint alakul:

1. Első lépésként javasolt a felmerült elképzelés megvalósíthatóságának egyeztetése helyi építési hatóságnál(városokban építési hatósági osztály, községekben jegyző).

2. Amennyiben a tervezett határmódosítás összhangban van a helyi építési szabályzattal és rendezési tervvel valamennyi érintett ügyféllel meg kell egyezni.

3. A földmérő készít előzetes rajzokat, helyszíni méréseket végez, kidolgozza a lehetséges megoldásokat, terület kimutatást készít, beépítési százalékot számol.

4. A földmérő gondoskodik a tervezetből készített változási vázrajz záradékoltatásáról és elkészíti a telekalakítási dokumentációt. (szükség esetén vázrajz birtokában kérhető előzetes szakhatósági állásfoglalás)

5. A telekalakítás engedélyezési eljárás megindítás kérelemre indul. Kérelmet a tulajdonosokon kívül beadhatja megbízott személy (földmérő, ügyvéd) is. A kérelem mellé csatolni kell a földmérő által készített telekalakítási dokumentációt. (a benne lévő vázrajzokat alá kell írni)

6. Az ingatlanügyi hatóság lefolytatja az eljárást, megkeresi az érintett szakhatóságokat, és jogerős határozatot állít ki, amelyet valamennyi érintettnek megküld. A fellebbezés benyújtására 15 nap áll rendelkezésre.

7. A jogerős telekalakítás engedélyezési határozat, a vázrajz, valamint a szükség szerint ügyvéd által késztetett okirat együttesen adható be az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre.

Utóbbi két lépés a telekalakítási engedélyezési eljárás kérelmének benyújtásakor összevonható (egyesített telekalakítási eljárás), de egyes esetekben nem javasolt.

A telekalakítási eljárás igazgatási szolgáltatási díjai.

– Adatszolgáltatási díj (10 ha alatt): 6.000,- Ft érintett ingatlanonként (további ingatlanok 3000 Ft)
– Vizsgálati díj: 2.500,- Ft 5 földrészletig. (összevonásnál 2.000,- Ft)
– Telekalakítási engedélyezésre irányuló eljárás díja: 12.000,- Ft ingatlanonként
– Szakhatósági állásfoglalás: 3.000 Ft
– Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés díja: 6 600,- Ft ingatlanonként.

A földmérés aktuális munkadíjáról érdeklődjön elérhetőségeinek.