Bácsalmási Járási Földhivatal területén megkezdődtek az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló megosztási munkák

A Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya illetékességi területén megkezdődtek a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló megosztási munkák.

Az eljárásban korábban pályázat útján kiválasztott földmérő vállalkozó és jogi szolgáltató működik közre.

A földhivatal valamennyi érintett tulajdonost levélben értesíti a részletekről, fontos tudnivalókról.
Minden kérelmező tulajdonosnak lehetősége van az osztás kiindulási helyére, sorrendjére és irányára vonatkozóan teljes körű egyezségi megállapodást kötni. A nem kérelmező tulajdonostársak tulajdoni hányada is önálló földrészletté alakítható.

Az egyezségi tárgyalás során minden kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy, fenntartja-e a kérelmét és megállapodhatnak .

A mennyiben teljes körű egyezségi megállapodás nem született a földhivatal meghozza az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó döntését, amelyet hirdetmény útján közöl. A döntés ellen a kihirdetéstől számolva 15 napon belül lehet kifogást benyújtani a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályához.

Az eljárás végrehajtására irányadó jogszabályok:

– 1993. évi II. törvény
– 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet
– 2016. évi CL. törvény